diplomski rad
Kontrola kvalitete ispitivanja za određivanje posmične čvrstoće tla metodom izravnog posmika
diplomski rad

Tena Perić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku