diplomski rad
Minerološke i petrološke karakteristike vodotočnih sedimenata i stijena desnog pritoka potoka Kraljevec
diplomski rad

Matija Lulić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine