diplomski rad
Petrografske karakteristike gredenskih pješčenjaka
diplomski rad

Vedran Sudar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine