diplomski rad
Mjerenje protoka hidrometrijskim krilom i analiza razdiobe brzina tečenja u koritu vodotoka
diplomski rad

Hrvoje Herceg (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo