diplomski rad
Procjedne vode odlagališta otpada Jakuševec
diplomski rad

Stanko Ivaniček (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku