diplomski rad
Petrološke i geokemijske značajke izvorišta Studenog potoka na Plješevici
diplomski rad

Martina Šalić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine