diplomski rad
Proračun iskopa podzemnih prostorija male hidroelektrane
diplomski rad

Luka Šprljan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku