diplomski rad
Upravljanje vremenom kašnjenja elektroničkog detonatora elektroničkim sklopom
diplomski rad

Matej Grbavac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku