diplomski rad
Usporedba rezultata ispitivanja direktne vlačne čvrstoće stijena s rezultatima ispitivanja indirektne vlačne čvrstoće brazilskim testom
diplomski rad

Antonela Čolić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku