diplomski rad
Pregled recikliranja EE otpada te separacija metala iz mobilnih telefona primjenom elektrostatičke separacije
diplomski rad

Anja Biondić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku