diplomski rad
Rekonstrukcija samopodižuće platforme Labin
diplomski rad

Robert Fadiga (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za naftno inženjerstvo