disertacija
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
doktorski rad

Danijela Kosić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet