disertacija
Utjecaj svojstava benkovačkoga prirodnoga kamena na njegovu postojanost
doktorski rad

Ana Maričić (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet