disertacija
Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla
doktorski rad

Karolina Gradiški (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet