disertacija
Model nastajanja i analiza djelovanja kumulativnoga procesa linearnih eksplozivnih naboja
doktorski rad

Vječislav Bohanek (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet