disertacija
Model transporta potencijalno toksičnih elemenata kroz nesaturiranu zonu na području regionalnoga vodocrpilišta Kosnica
doktorski rad

Stanko Ružičić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet