diplomski rad
Mineraloške, petrološke i geokemijske karakteristike stijena sa živinom mineralizacijom na dijelu III horizonta u rudniku žive Idrija, Slovenija
diplomski rad

Mariana Bal (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine