diplomski rad
Mineraloške i geokemijske značajke tla industrijske zone istočnog dijela Grada Zagreba
diplomski rad

Jelena Trebeš (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine