diplomski rad
Utjecaj napadnog kuta reznih pločica lančane sjekačice na sile rezanja
diplomski rad

Danijel Rajič (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku