diplomski rad
Rekonstrukcija nastajanja najstarijeg crvenog paleolita smještenog na dnu les-paleotlo sekvence na otoku Susku
diplomski rad

Mateja Sedak (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine