diplomski rad
Primjena RMR i Q-klasifikacije u tunelogradnji
diplomski rad

Marko Boričević (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku