diplomski rad
Gospodarenje građevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj
diplomski rad

Katarina Horvatić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku