diplomski rad
Primjena kuta sipanja i utjecaj promjera pri ispitivanju metodom cilindra
diplomski rad

Antonela Gaura (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku