diplomski rad
Odabir lokacije odlagališta radioaktivnog otpada
diplomski rad

Roman Leopold (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku