diplomski rad
Upravljanje građevinskim otpadom u reciklažnom dvorištu "Mišić"
diplomski rad

Ivan Rus (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku