diplomski rad
Određivanje karakteristične krivulje retencije vode metodom negativnog stupca vode
diplomski rad

Danica Bago (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku