Pages

Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
Analiza ciklusa eksploatacije kvarcnoga pijeska u Hrvatskoj
Anamarija Grbeš
Kvarcni pijesak je sirovina sa širokim spektrom primjena od kojih su najpoznatije primjene u industriji stakla i građevinarstvu. Republika Hrvatska raspolaže s potvrđenim rezervama od oko 40 milijuna tona i dugom tradicijom eksploatacije koja se posljednjih godina odvija smanjenim kapacitetom. Prosječna godišnja proizvodnja rovnog kvarcnog pijeska u Hrvatskoj iznosi oko 150 tisuća tona. Eksploatacija kvarcnog pijeska sastoji se od dobivanja rovnog kvarcnog pijeska strojnim...
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Vinko Škrlec
Urbanizacijom i izgradnjom prometne infrastrukture javlja se potreba izvođenja opreznih miniranja, odnosno miniranja koja s jedne strane, moraju razlomiti stijenu, a s druge strane, što manje oštetiti stjensku masu te očuvati njena fizičko-mehanička svojstva izvan zone miniranja. Primjena opreznih miniranja osigurava i smanjenje potencijalno štetnih utjecaja miniranja na okolne objekte ili građevine. Svojstva uobičajeno korištenih eksploziva u potpunosti ne zadovoljavaju...
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera
Danijela Kosić
Glinene geosintetičke barijere (GCL) su tvornički proizvedene hidrauličke barijere koje se sastoje od mineralne (bentonitna glina) i geosintetičke komponente (geomembrana ili geotekstil). Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi u kojoj mjeri dolazi do promjene svojstava bentonitne gline nakon ugradnje u završni pokrov odlagališta otpada uzrokovane procesima koji se događaju u tijelu odlagališta otpada, te u njegovom neposrednom okolišu. Ispitivanja su provedena na ukupno...
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja
Martin Krkač
U ovoj disertaciji prikazano je određivanje obrazaca gibanja klizišta i odnosa između gibanja i inicijatora klizišta Kostanjek, najvećeg klizišta u Republici Hrvatskoj, aktiviranog 1963. godine. Određivanje obrazaca gibanja i odnosa između gibanja i inicijatora klizanja omogućeno je na temelju kontinuiranog mjerenja parametara klizanja integriranim sustavom praćenja koji se naziva „Opservatorij za praćenje klizišta Kostanjek“, uspostavljenom u razdoblju od 2011. do 2013....
Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida
Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida
Duje Smirčić
Tijekom srednjega trijasa na području Vanjskih Dinarida tektonika povezana s otvaranjem Tetiskog oceana dovela je do značajne diferencijacije taložnih okoliša. Istovremeno su egzistirala izdignuta područja sa značajkama subaerske vulkanske aktivnosti i trošenja starijih stijena te njihova pretaloživanja, kao i plitkomorski prostori obilježeni karbonatnom sedimentacijom te dublja, pelagička morska korita u kojima su taloženi različiti sedimenti uključujući i...
Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijskih dolomita
Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijskih dolomita
Ivica Pavičić
Pukotinska poroznost tektonskog porijekla najčešći je oblik poroznosti u dolomitima, dok se u manjoj mjeri pojavljuju taložna i dijagenetska poroznost. Pukotinska proznost pojavljuje se u rasponu mjerila od mikroskopskog do regionalnog. Provedenim istraživanjem definirani su tipovi i geneza te kvantificirani iznosi pojedinih tipova poroznosti u litofacijesima i tektofacijesima svih formacija gornjotrijaskih dolomita Žumberka. Taložna i dijagenetska poroznost, analizirane su...
Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline
Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline
Petra Đomlija
U ovom istraživanju analiziranaje morfologija površine Vinodolske udoline (64,57 km2) metodom vizualne interpretacije digitalnoga modela reljefa visoke rezolucije bez vegetacije. Digitalni model reljefa rezolucije 1 x 1 m izrađen je iz oblaka točaka dobivenih laserskim skeniranjem iz zraka primjenom LiDAR tehnologije, koje je na području Vinodolske udoline provedeno u ožujku 2012. godine. Iz digitalnoga modela reljefa izvedeno je devet morfometrijskih karata, koje su vizualno...
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
Integrirani hidrogeološko-hidrokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika
Staša Borović
Temelj ove disertacije je istraživanje Daruvarskog geotermalnog vodonosnika i prirodnog izvorišta temperatura do 50 °C. Oni su dio hidrotermalnog sustava razvijenog u tektoniziranim i okršenim trijaskim karbonatima. Sistematizacijom i obradom podataka iz prethodnih geoloških, hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja utvrđeno je da se radi o strukturno-tektonski predisponiranom hidrotermalnom sustavu vezanom uz strike-slip tektoniku koja je prisutna na užem i širem području...
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta
Bojan Moslavac
U radu je istraživan utjecaj različite strukture umreženja uzoraka gume te utjecaja udjela reciklirane otpadne gume (granulirani reciklat) na brzinu bubrenja u nafti te na mehanička i toplinska svojstva budući da je razmatrana primjena gume kao sastavnog dijela bubrećih pakera. Uzorci umrežene (vulkanizirane) gume pripremljeni su iz dvije vrste kaučuka, etilenpropilen- dienskog (EPDM) i akrilonitril-butadienskog kaučuka (NBR). Pripremljeno je ukupno pet serija uzoraka; jedna...
Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba
Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba
Sanja Bernat Gazibara
U okviru disertacije prikazani su rezultati doktorskog istraživanja čija svrha je bila uspostavljanje metodologije za izradu karata klizišta primjenom tehnologije laserskog skeniranja (LiDAR). Osnovna prednost LiDAR-skih podataka u odnosu na ostale metode daljinskih istraživanja je izrada digitalnog modela terena (DMT) bez vegetacije i vrlo visoke rezolucije (<2 m) koji omogućava identifikaciju i kartiranje malih i plitkih klizišta na područjima pod gustom vegetacijom, kakvo je...
Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla
Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla
Karolina Gradiški
Poznavanje mehanizma interakcije između tla i elemenata armature ključno je za projektiranje konstrukcija od armiranog tla, a ovisi o vrsti armaturnih elementa i tlu koje se koristi. U većini dosadašnjih istraživanja proučavan je mehanizam interakcije između metalnih traka ili mreža, te geosintetičkih mreža ili geotekstila i tla, dok je mali broj ispitivanja proveden za određivanje mehanizma interakcije geosintetičkih traka i tla. U istraživanjima koja su provedena za ...
Model nastajanja i analiza djelovanja kumulativnoga procesa linearnih eksplozivnih naboja
Model nastajanja i analiza djelovanja kumulativnoga procesa linearnih eksplozivnih naboja
Vječislav Bohanek
Kumulativni eksplozivni naboji kod kojih je jedna dimenzija značajno veća od drugih nazivaju se linearni (linijski) kumulativni rezači (eng. linear shaped charge - LSC). Linearni kumulativni rezači koriste se u različitim granama industrije te se primjenjuju unutar pojedinih tehnologija: za rezanje metala, primjerice kod rušenja čeličnih konstrukcija, odvajanje iskorištenih spremnika goriva raketa, razminiranje, probijanje otvora u preprekama u vatrogastvu i slično. Budući...

Pages