Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja
Vinko Škrlec
Urbanizacijom i izgradnjom prometne infrastrukture javlja se potreba izvođenja opreznih miniranja, odnosno miniranja koja s jedne strane, moraju razlomiti stijenu, a s druge strane, što manje oštetiti stjensku masu te očuvati njena fizičko-mehanička svojstva izvan zone miniranja. Primjena opreznih miniranja osigurava i smanjenje potencijalno štetnih utjecaja miniranja na okolne objekte ili građevine. Svojstva uobičajeno korištenih eksploziva u potpunosti ne zadovoljavaju...
Neotectonic and recently active faults in Bilogora mountain area and assessment of their seismogenic potential
Neotectonic and recently active faults in Bilogora mountain area and assessment of their seismogenic potential
Bojan Matoš
Reljef predstavlja polifazni proces koji je nastao kao produkt tektonskih deformacija dovodeći do stvaranja jedinstvenih krajolika na pojedinom dijelu Zemljine površine. Analiza podrijetla i evolucije određenog krajolika često podrazumijeva kvantitativni multidisciplinarni pristup koji razmatra aktivne tektonske procese u korelaciji s klimatskim i erozijskim obilježjima kroz primjenu metoda iz područja geologije, seizmologije, geokronologije, strukturne geomorfologije i dr. U...
Oporaba otpadnih tiskanih pločica metodama oplemenjivanja mineralnih sirovina
Oporaba otpadnih tiskanih pločica metodama oplemenjivanja mineralnih sirovina
Vitomir Premur
Svrha rada je ostvarivanje doprinosa iskorištavanju i zbrinjavanju otpadnih tiskanih pločica (TP) sakupljenih i djelomično obrađenih u Republici Hrvatskoj (RH) korištenjem metoda oplemenjivanja mineralnih sirovina. Postavljene hipoteze da maseni udio metala ovisi o porijeklu TP, njihovoj starosti, klasi usitnjenih električnih komponenti (EK) i preostalih očišćenih baza, provjerene su metodama eksperimenta. Eksperimenti su provedeni na TP iz električnog i elektroničkog...