diplomski rad
Hidratacija uzoraka bentonitne gline u laboratorijskim uvjetima
diplomski rad

Ivan Pofuk (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Zavod za rudarstvo i geotehniku