Pages

Analiza poslovne strategije MOL Grupe
Analiza poslovne strategije MOL Grupe
Luka Babić
U ovom diplomskom radu je prikazana teorija strateškog menadžmenta, njegova struktura te proces strateškog menadžmenta kroz šest etapa. Obrađene su etape od analize okoline, utvrđivanja misije i vizije, formulacije strategije do kontrole i evaluacije strategije i povratne veze. Prikazane su i faze razvoja strateškog menadžmenta te strateška prilagodba naftnih kompanija. U radu je opisana MOL Grupa, početak samog stvaranja MOL Grupe, upravljanje unutar organizacije kroz misiju,...
Analiza poslovne strategije MOL grupe
Analiza poslovne strategije MOL grupe
Damir Slatinac
Ovaj diplomski rad se bavi analiziranjem poslovne strategije MOL Grupe zadane za razdoblje 2006.-2010. godine. Sastavljen je iz osam osnovnih cjelina u kojima su prikazani osnove strateškog menadžmenta i povijest, strategija, poslovni rezultati MOL Grupe. Podaci izneseni u radu temelje se na financijskim izvještajima za zadano razdoblje i obrađeni su tablicama i dijagramima. U zaključku se iznosi konačan rezultat zadane strategije.
Analiza poslovne strategije MOL grupe u razdoblju od 2013./2015. godine
Analiza poslovne strategije MOL grupe u razdoblju od 2013./2015. godine
Josip Končurat
U ovom diplomskom radu analizirana je poslovna strategija MOL Grupe u razdoblju od 2013./2015. godine. Obrađen je cjelokupni proces strateškog planiranja, te je definiran pojam strateškog menadžmenta. Kao dio analize poslovne strategije, opisane su glavne djelatnosti, povijest, upravljačka i vlasnička struktura te misija i vizija MOL Grupe. Nakon definiranja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva MOL Grupe, prikazani su podaci o poslovanju, te je na kraju dan pregled utjecaja niske cijene...
Analiza poslovne strategije OMV grupe
Analiza poslovne strategije OMV grupe
Vedran Gregurek
U ovom diplomskom radu nastoji se prikazati poslovanje OMV grupe kroz posljednjih nekoliko godina. Obrađene su osnove strateškog menadžmenta, počevši od utvrđivanja misije tvrtke do implementacije odabrane strategije. U radu su prikazani podaci o proizvodnji i rezervama nafte, plina i plinskog kondenzata OMV grupe u razdoblju od 2005. do 2010. godine. Opisana je opća struktura i organizacija tvrtke te rezultati poslovanja najznačajnijih poslovnih jedinica. Ujedno su izneseni i...
Analiza poslovne strategije kompanije BP u razdoblju od 2013./2015. godine
Analiza poslovne strategije kompanije BP u razdoblju od 2013./2015. godine
Dino Seferović
Cilj diplomskog rada bio je analizirati poslovnu strategiju kompanije BP u razdoblju od 2013. do 2015. godine. U prvom dijelu rada prikazana je vlasnička struktura te glavne i sporedne djelatnosti tvrtke i njezina povijest zaključno s izljevom nafte u Meksičkom zaljevu. Zatim su opisane misija, strategija i vizija kompanije te njihove adaptacije kroz određena razdoblja. Prikazan je utjecaj niskih cijena nafte na vođenje poslovanja tvrtke. Na samome kraju rada ukratko je opisana...
Analiza poslovne strategije tvrtke Gazprom
Analiza poslovne strategije tvrtke Gazprom
Adel Othman
U radu se obrađuje poslovna strategija tvrtke Gazprom. Naglasak je stavljen na razvojne planove tvrtke te istraživanje i proizvodnju plina primarno, budući da su isti neophodni za uspješno ostvarivanje ciljeva tvrtke. Gazprom je globalna vertikalno integrirana energetska kompanija koja uvelike pridonosi ubrzanom rastu ruske ekonomije s ciljem dobrobiti za cijelu Rusiju. Rad je usmjeren na transportnu mrežu, skladištenje i tržišta plina. Gazprom je vlasnik i upravlja najvećim...
Analiza poslovne strategije tvrtke Gazprom u razdoblju 2013./2015.
Analiza poslovne strategije tvrtke Gazprom u razdoblju 2013./2015.
Dino Žunac
U radu je prikazana poslovna strategija tvrtke Gazprom u razdoblju 2013./2015. godine. Naglasak je stavljen na operativne i financijske pokazatelje tvrtke u navedenom razdoblju u sektorima istraživanja i proizvodnje plina primarno, budući da su isti neophodni za uspješno ostvarivanje ciljeva tvrtke. Gazprom nastoji održavati financijsku stabilnost i mogućnost pokretanja novih razvojnih projekata, ali utjecaj Ukrajinske krize i pada vrijednosti ruskog rublja ostavlja posljedice, te se...
Analiza poslovne strategije tvrtke Rosneft u razdoblju 2013./2015. godine
Analiza poslovne strategije tvrtke Rosneft u razdoblju 2013./2015. godine
Jure Vulić
U ovom diplomskom radu nastoji se prikazati poslovanje tvrtke Rosneft. Obrađene su osnove strateškog menadžmenta, počevši od utvrđivanja misije tvrtke do implementacije odabrane strategije. U radu su prikazani podaci o proizvodnji i rezervama te preradi nafte, plina i plinskog kondenzata za godinu 2013. i 2014. godine. Opisana je opća organizacija tvrtke te rezultati poslovanja. Ujedno su izneseni i objašnjeni najvažniji strateški ciljevi tvrtke, pojedinih poslovnih jedinica te...
Analiza postojećih podataka o klizištima i uzrocima klizanja u podsljemenskoj zoni
Analiza postojećih podataka o klizištima i uzrocima klizanja u podsljemenskoj zoni
Nikola Gerber
U radu se prikazuju analize postojećih podataka o klizištima u Gradu Zagrebu: inventara klizišta iz 1979. i 2007. godine; i geotehničkih izvješća o detaljnom istraživanju klizišta. Svrha ovih analiza bila je dobiti uvid u raspoloživost podataka o klizištima, kao i podatke o dimenzijama klizišta i uzrocima klizanja. Također su izrađene i karte korištenja zemljišta za testno područje hrvatskojapanskog projekta u podsljemenskoj zoni: generalni urbanistički plan grada Zagreba u...
Analiza potrošnje plina u hotelima na Jadranskoj obali Republike
 Hrvatske
Analiza potrošnje plina u hotelima na Jadranskoj obali Republike Hrvatske
Maja Štimac
U sklopu ovog rada prikazana je analiza potrošnje plina u hotelima na Jadranskoj obali te su uspoređeni podaci o potrošnji prirodnog plina i ukapljenog naftnog plina (UNP-a) prema veličini hotela. Regresijskom linearnom analizom ispitana je zavisnost potrošnje plina o ukupnoj površini zgrade hotela i ukupnom broju soba. Konačno, izračunate su ekonomske isplativosti prelaska hotela s lož ulja na prirodni plin te prelaska hotela s UNP-a na prirodni plin u slučaju izgradnje plinske...
Analiza pouzdanosti dubinske opreme bušotina
Analiza pouzdanosti dubinske opreme bušotina
Antonio Filipović
Primjena tehnike analize pouzdanosti dubinske opreme bušotine uvelike je pomogla pri procijeni životnog vijeka opreme bušotine. Analiza pouzdanosti predstavlja postupak kombiniranja komponenti pouzdanosti u sustav pouzdanosti, a izražava se kao vjerojatnost s kojom će neki sustav obavljati svoju funkciju. Analiza pouzdanosti se pokazala kao relativno sigurna metoda pri procjeni uspješnosti opremanja bušotine. Tehnika uključuje logičke dijagrame za prikaz logičnog odnosa komponenti...
Analiza preduvjeta procesima odronjavanja i erozije na području Republike Hrvatske
Analiza preduvjeta procesima odronjavanja i erozije na području Republike Hrvatske
Dino Posarić
Odronjavanje je po definiciji aktivni geomorfološki proces kod kojeg dolazi do odvajanja pojedinačnog ili nekoliko blokova stijene sa strmo nagnutih padina nakon čega slijedi brzi pokret niz kosinu slobodnim padom, odskakivanjem, kotrljanjem i klizanjem. S obzirom da je oko 50% Hrvatske krško područje, pojave te vrste klizišta su česte i u prošlosti su izazvale velike štete na infrastrukturnim građevinama, naseljima i ugrozu ljudskih života. Erozija je aktivni geomorfološki...

Pages