Pages

Budućnost plinskog tržišta jugoistočne Europe
Budućnost plinskog tržišta jugoistočne Europe
Matija Eppert
Europa bilježi pad domaće proizvodnje prirodnog plina. Potražnja za plinom se još više povećala nakon gospodarske krize. Javlja se potreba za novim tranzitnim rutama dobave prirodnog plina. Jugoistočna Europa čini glavnu poveznicu između zapadne Europe i novih dobavljača plina. Važnost regije jugoistočne Europe nije samo u tranzitnim rutama nego i u povećanju potražnje za plinom. Razvoj plinske infrastrukture jugoistočne Europe značit će povećanje sigurnosti u opskrbi...
Bušenje uz dvojni gradijent tlaka i bušenje bez rajzer cijevi
Bušenje uz dvojni gradijent tlaka i bušenje bez rajzer cijevi
Domagoj Hećimović
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su nekonvencionalne metode bušenja, od kojih su posebno obrađene metode bušenja uz dvojni gradijent tlaka (DGD), odnosno metode bušenja bez rajzer cijevi, metoda transporta krhotina (CTS), bušenje s povratkom isplake bez rajzer cijevi (RMR), metoda povrata isplake kroz E-cijev (EdR), bušenje uz istovremeno ugušivanje bušotine (DKD) i metoda bušenja uz primjenu koncentričnog niza bušaćih šipki (RDM). Princip rada metode bušenja uz...
Bušenje uz održavanje stalnog tlaka na dno bušotine i "Mud Cap" metoda kao varijante bušenja u uvjetima kontroliranog tlaka
Bušenje uz održavanje stalnog tlaka na dno bušotine i "Mud Cap" metoda kao varijante bušenja u uvjetima kontroliranog tlaka
Andrea Južnić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada su dvije različite metode bušenja u uvjetima kontroliranog tlaka: bušenje uz održavanje stalnog tlaka na dno i „Mud Cap“ metoda bušenja. Potreba za ovakvim metodama bušenja javlja se sve češće, zbog izrade bušotina u dosad tehnološki nedostižnim uvjetima dubine, temperature i tlaka, a uz mogućnost iskorištavanja novih ležišta bušenje u uvjetima kontroliranog tlaka dovodi i do povećanja sigurnosti okoliša, ali i ljudi na...
CO2 otporni cementi
CO2 otporni cementi
Mario Brajković
Skladištenje ugljikovog dioksida u geološke formacije relativno je nova metoda kojom se smanjuje njegova emisija u atmosferu. Nakon utiskivanja, zbog svoje agresivne prirode, CO2 može predstavljati veliki problem za cementni kamen u bušotini. Običan Portland cement u CO2 sredini tijekom vremena može degradirati i pritom izgubiti svoju osnovnu zadaću – međuzonalna izolacija. Gubitkom mehaničkog integriteta bušotine, može doći do opasnog propuštanja CO2 iz podzemnog skladišta....
Cementacija zaštitnih cijevi u uvjetima visokog tlaka i temperature
Cementacija zaštitnih cijevi u uvjetima visokog tlaka i temperature
Filip Smrečki
Cementacija zaštitnih cijevi predstavlja završnu fazu u izradi bušotina. Izrada bušotine u uvjetima visokog tlaka i visoke temperature predstavlja velik izazov i zahtijeva pažljivo planiranje i izvođenje procesa bušenja i cementacije kolone zaštitnih cijevi. Razlika između slojnog tlaka i tlaka frakturiranja u ovakvim bušotinama je mala što rezultira malom sigurnosnom marginom. Cijena izrade bušotine u uvjetima visokog tlaka i visoke temperature je puno veća nego izrade...
Cementne kaše male gustoće
Cementne kaše male gustoće
Nikola Tripković
Korištenje cementne kaše male gustoće je potrebno kada postoji mogućnost da se stvori tlak dovoljno velik da uzrokuje gubitak cementne kaše iz zone cementacije. U ovim slučajevima su cementne kaše male gustoće alternativa cementaciji u više stupnjeva. Mala gustoća se postiže dodavanjem bentonita, pucolana ili materijala jako male gustoće u cementnu kašu . Najmanja gustoća cementne kaša postiže se utiskivanjem dušika. Sve ove metode su detaljno obrađene u ovom radu.
Cementne kaše olakšane dušikom
Cementne kaše olakšane dušikom
Šime Gospić
Nakon izbušenog intervala kanala bušotine potrebno je ugraditi zaštitne cijevi te ih cementirati. Mnoge bušotine su izbušene u zonama malog slojnog tlaka i stijena male čvrstoće. Da bi u takvim uvjetima cementacija bila moguća, potrebno je smanjiti gustoću cementne kaše. To se može postići injektiranjem dušika u osnovnu cementnu kašu pri čemu nastaje pjenocementna kaša. U radu su obrađena svojstva pjenocementne kaše: gustoća, vrijeme zgušnjavanja, filtracija, reološka...
Cementne kaše za zatvaranje mjesta gubljenja isplake
Cementne kaše za zatvaranje mjesta gubljenja isplake
Jurica Šango
U radu su uspoređene različite cementne kaše za zatvaranje mjesta gubljenja isplake. Uspoređene cementne kaše različitih su sastava i svojstava te o tome ovisi njihova sposobnost čepljenja pora i pukotina u stijenama. Nadalje, obrazložen je postupak utiskivanja cementne kaše i važnost razdjelnice koja prethodi cementnoj kaši za uspješnost cementacije. Odabiranjem cementne kaše odgovarajućeg sastava i svojstava, moguće je začepiti i najveće pore i pukotine u stijenama, kako...
Definiranje jednadžbe stanja za utiskivanje CO2 u naftu
Definiranje jednadžbe stanja za utiskivanje CO2 u naftu
Valentina Biličić
Minimalni tlak miješanja ključni je parametar na temelju kojeg se planiraju uvjeti utiskivanja plinova kako bi se postigao dodatni iscrpak nafte kojoj se smanjila pokretljivost tijekom proizvodnje ispod tlaka zasićenja. Iz dostupnih laboratorijskih podataka o nafti, tj. laboratorijske studije utiskivanja nafte, uzeti su podaci za usklađivanje s onima koji se mogu dobiti simulacijom PVT uvjeta, pomoću jednadžbe stanja. Kako je za minimalni tlak miješanja u ležištu potrebno uzeti u...
Deregulacija cijena prirodnog plina na tržištu Republike Hrvatske
Deregulacija cijena prirodnog plina na tržištu Republike Hrvatske
Matej Boras
U radu su opisani energetski paketi Europske unije, koji predstavljaju zakonske okvire prema kojima sve članice Europske unije trebaju prilagoditi svoje zakonodavstvo, s ciljem ostvarivanja zajedničkog energetskog tržišta koje za posljedicu ima smanjenje cijena za krajnje korisnike i povećanje kvalitete opskrbe. Analizirani su određeni parametri tržišta prirodnog plina na razini Europske unije, kako bi se dobio što bolji uvid u kretanja cijena. Nadalje je analizirano tržište plina...
Digitalizacija i strukturno modeliranje potpovršinskih odnosa u Savskoj depresiji, šira okolica polja Stružec
Digitalizacija i strukturno modeliranje potpovršinskih odnosa u Savskoj depresiji, šira okolica polja Stružec
Tomislav Baketarić
U okviru ovog diplomskog rada digitalizirani su i obrađeni podaci iz već postojećih strukturnih karata područja zapadnog dijela Savske depresije (Panonski bazenski sustav), dobivenih na temelju dotadašnjih površinskih geoloških istraživanja, geofizičkih istraživanja, bušenja i njihove interpretacije. Strukturne karte napravljene su po plohama šest elektrokarotažnih repera i markera koji dijele litostratigrafske jedinice, a to su: „Tg“, „Rs7“, „Rs5“, „Z'“,...
Digitalizacija potpovršinskih strukturnih karata i izradba geološkog modela na području Savske depresije, okolica Ivanić-Grada
Digitalizacija potpovršinskih strukturnih karata i izradba geološkog modela na području Savske depresije, okolica Ivanić-Grada
Marija Podbojec
U okviru ovog rada provedeni su postupci digitalizacije i modeliranja strukturno-tektonskih odnosa zapadnog dijela Savske depresije. Područje modeliranja najvećim dijelom zahvaća područje Zagrebačke županije te obuhvaća površinu od 758,765 km². Strukturne karte, konstruirane po plohama šest elektrokarotažnih EK-repera (Tg) i EK-markera (Rs7,Rs5, Z', Rφ i α'), poslužile su kao temeljni podaci za izradbu ovog rada. Potpovršinske strukturne karte načinjene su prema podacima...

Pages